Prisundersøgelse i bladet Tænk den 10. september 2010

 i Nyheder

Den 10. september offentliggjorde forbrugerrådet på deres hjemmeside, Tænk, en analyse af bedemandsbranchen. Som landets største interesse- og brancheorganisation hilser vi alle markedsanalyser velkomne, så længe analyse- og dialogform baseres og udføres på et nuanceret og seriøst niveau. Vi har med interesse læst forbrugerrådets analyse og forholdt os fagligt og objektivt til de konklusioner og anbefalinger, der fremføres via hjemmesiden Tænk og finder det positivt, at forbrugerne via hjemmesiden kan få et samlet indtryk af, hvor mange elementer og overvejelser, der kan indgå i forbindelse med en begravelse eller bisættelse.

Det er dog vores opfattelse, at de konkluderede resultater af analysen og deraf efterfølgende anbefalinger og vejledninger er underlagt en uheldig retorik og generalisering. Vi synes det er uheldigt, at forbrugerne får den opfattelse at en begravelse eller bisættelse i sin helhed kan sammenlignes med almindelige forbrugsvarer. Mange års investeringer og arbejde med at gennemføre kvalitetskontrollerede uddannelser, etablering af klagenævn, interne bedømmelses-udvalg og en fremadrettet autorisationsmærkning tilsidesættes, når man visuelt giver indtryk af, at man kan handle en komplet begravelse med en indkøbsvogn, og at det ellers ikke kræver ret meget!

Ligeledes synes vi på forbrugernes vegne, at det er uheldigt, at den valgte retorik afspejler en negativ og forudindtaget mening om bedemandsbranchen, hvilket er urimeligt og useriøst. Blandt andet har Danske Bedemænd i mange år aktivt været i dialog med offentlige myndig-heder og er senest part i et målrettet samarbejde med netop Forbrugerrådet om at etablere procedurer og kvalitetssikring, som skal sikre, at branchen får luset useriøse bedemænd fra.

Analyseresultater og fakta burde efter vores vurdering kommunikeres på en forbrugervenlig måde. Det handler om at vejlede og skabe et seriøst overblik, som forbrugeren efterfølgende kan omsætte til brugbar handling i dagligdagen. Det handler ikke om at skabe utryghed eller et useriøst billede af en branche, som så efterfølgende kan gøre det utrygt for forbrugerne at henvende sig til en bedemand. Her handler det om etik – noget der ligger os meget på sinde!

Det er fortsat vores klare opfattelse, at pårørende er bedst tjent med en grundig samtale med den valgte bedemand, og at der på baggrund af dette udarbejdes et prisoverslag, som afspejler alle de ønsker og behov, vedkommende måtte have. Det er vores erfaring, at mennesker i den givne situation har meget forskellige ønsker – og dermed også at der på ingen måde kan fastsættes en generel vejledende pris på en begravelse eller bisættelse. At der i bedemandsbranchen – som i alle andre brancher – er prisforskelle viser blot, at man kan regne med, at der også i bedemands-branchen er fri og åben konkurrence til gavn for forbrugerne.

Vi kan garantere at vores organiserede bedemænd via deres uddannelse og etiske regelsæt i allerhøjeste grad tager udgangspunkt i den enkelte pårørende, og at de gerne gennemgår alle detaljer med den enkelte og efterfølgende udarbejder et gennemsigtigt og korrekt prisoverslag. Som altid er vi interesseret i en åben og ærlig dialog. Måtte du have spørgsmål til os, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op for et uforpligtende prisoverslag.