Netbegravelser – Fup eller fakta?

 i Nyheder

I Danmark Radios udsendelse, Aftenshowet, onsdag den 6. oktober blev der bragt et indslag om “Bedemænd nu er på nettet”. Danske Bedemænd er af den opfattelse, at indslaget ikke giver et retvisende billede af organiserede og veluddannede bedemænds arbejdsprocedurer, samt at indslaget unødvendigt og ubegrundet skaber mistillid til seriøse bedemænd. Dette ønsker vi naturligvis ikke skal fremstå som et retvisende billede af bedemænd, og vi mener, at det bør være i de pårørendes interesse at få skabt overblik over fup eller fakta i rådgivningen og servicen og sikre, at pårørende kan have tillid til og trygt kan henvende sig til seriøse bedemænd.

Danske Bedemænd beklager meget, at udsendelsen skaber det generelle billede af bedemands-branchen, at pårørende i et meget sårbart øjeblik ikke trygt skulle kunne henvende sig til en bedemand. Der gives i udsendelsen indtryk af, at bedemænd benytter samtalen til at udnytte de pårørendes situation økonomisk samt skabe et behov og en endelig løsning, som den pårørende ikke magter at sige fra over for. Der gives i indslaget indtryk af, at denne useriøsitet er generel og at dette kan undgås ved at benytte sig af rådgivning og køb via internettet.

Det er vores klare opfattelse og erfaring, at den grundlæggende samtale mellem bedemand og pårørende er den faktor, som har størst betydning for en vellykket begravelse eller bisættelse. Vi mener derfor, at de pårørende sættes i en mangelfuld og uigennemskuelig situation, når køb og planlægning skal foregå via internettet. En så personlig sag bør snakkes ordentligt igennem, således at alle ønsker og behov kan tilgodeses, at de pårørende møder bedemanden personligt, og trygt og sikkert kan regne med, at handlingen bliver mindeværdig og vellykket. Vi mener ikke, at man som pårørende bør løbe en unødvendig risiko i en situation, hvor det ikke kan gøres om!

Ud fra indslaget kan vi ikke vide, hvorvidt den pågældende bedemand, som har afholdt samtalen, er organiseret hos Danske Bedemænd eller ej. Men vi vil godt understrege, at medlemmer af Danske Bedemænd er uddannede og at en række færdigheder og viden fortløbende ajourføres, således at pårørende altid kan regne med en seriøs og tillidsfuld rådgivning. Samtalen er for os det øjeblik, hvor vores etik og moral skal gå op i en højere enhed med vores faglige kompetencer. Derfor er det afgørende, at den pårørende får mulighed for at udtrykke sine ønsker og tanker for herefter at få en grundig orientering om muligheder og praktiske forhold. I sidste ende indebærer enhver samtale, at de pårørende får udleveret et samlet prisoverslag, som tydeligt viser, hvad der er aftalt, og som skaber et godt overblik og en nødvendig og god prisgennemsigtighed.

Det handler for bedemanden ikke om at opnå den højest mulige pris, men om at sikre, at de pårørende får den handling, som de ønsker indenfor aftalte rammer. Den samlede plan for handlingen, herunder prisoverslaget, er først gældende fra det tidspunkt, hvor de pårørende accepterer og igangsætter det.

I indslaget fremhæves at internettet giver mulighed for en fleksibilitet, bl.a. åbningstid, som man ikke kan opnå i for eksempel en bedemandsforretning. Vi vil godt korrigere, idet alle organiserede bedemænd kan træffes fysisk døgnet rundt hele året. Dette for lige nøjagtig at sikre, at pårørende, som ikke vil være alene med deres sorg, kan snakke og mødes med en bedemand hele døgnet rundt. Ligeledes fremhæves det blandt andet, at en gravsten på internettet kan købes til 50% af prisen hos en bedemandsforretning. Her vil vi godt fremhæve,
at det er overordentlig vigtigt, at sammenligningsgrundlaget er for to ens gravsten.

Danske Bedemænds medlemmer samarbejder med veletablerede og dygtige stenhuggere, som kan deres håndværk. Et samarbejde, som indebærer en faglig korrekt vejledning og muligheden for at indfri for eksempel meget personlige ønsker til gravsten. Som bedemand står vi naturligvis inde for kvaliteten hos vores samarbejdspartnere, ligesom vi ved, at der er sund fornuft mellem pris og kvalitet. Det er eksempler, som veluddannede bedemænd kan vejlede og informere om, og som igen understreger vigtigheden af en samtale mellem pårørende og bedemanden. Vi finder simpelthen sammenligningsgrundlaget useriøst og vil opfordre til, at man sammenligner seriøst uden at medvirke til at skabe en fejlagtig og ukorrekt opfattelse hos forbrugerne.

Det indikeres i indslaget, at prisforskellen ved at købe på internettet eller i en bedemands-forretning skulle være et udtryk for manglende konkurrence i bedemandsbranchen. Der er gennem årene gennemført utallige markedsundersøgelser, som tydeligt viser, at der i branchen hersker en overordentlig stor og sund konkurrence med varierende priser og serviceydelser. Derfor er det os uforstående, at man på baggrund af den meget simple og lille sammenligning kan konkludere noget så væsentligt til skade for landets seriøse og organiserede bedemænd. Sandheden er en ganske anden, og derfor er det meget uheldigt, at der oplyses noget så ukorrekt, som skaber unødvendig skepsis hos forbrugerne.

Danmarks Radio anvender i deres oplæg til udsendelsen på internettet en formulering om, at dette nye tiltag kan bryde det “monopolagtige” marked. Igen synes vi forbrugerne tilføres en fejlagtig opfattelse af et fuldt ud frit marked, som fungerer med en sund og stor konkurrence. Alle bedemænd i Danske Bedemænd er selvstændige erhvervsdrivende, som dagligt arbejder seriøst med deres bedemandsforretninger.
Vi er som en seriøs og ordentlig organisation interesseret i åbne og redelige forhold. Vi hverken kan eller vil acceptere, at vores seriøse medlemmer udsættes for usandheder eller useriøs kritik. Måtte ovenstående foranledige dig som pårørende til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores sekretariat.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op for et uforpligtende prisoverslag.