Priser

Se vores priser

Komplet prisliste pr. 1. april 2020.

Prislisten vil altid blive fremvist under den personlige samtale.
Priser der er anført i listen her, vedrører udelukkende vore egne ydelser.

På denne side kan du læse lidt om udgifterne ved begravelse/bisættelse.

Det kan være vanskeligt at danne sig et samlet overblik over udgifterne ved en begravelse/bisættelse ud fra denne prisliste. De samlede omkostninger ved en begravelse/bisættelse nemlig afhænger af mange forskellige forhold samt ønsker fra de pårørende og afdøde.

Vi har mulighed for at orientere om de faktiske priser ud fra nærmere angivne oplysninger hvad angår: afdødes bopæl,tilhørsforhold til trossamfund, gravstedsønsker m.v.

Familien vælger som udgangspunkt hvilke leverandører, der skal levere eksempelvis gravsten, blomster, avisannoncer eller lignende.

Bedemanden modtager fra nogle leverandører en provision, hvilket ikke betyder højere pris, end hvis man selv betaler direkte til leverandøren. 

Udgifter ved begravelse eller bisættelse

Honorar dækker:

  • Personlig samtale i Deres hjem eller i en af vores forretninger.
  • Udlevering af pjecen ” når nogen dør “, samt børnebogen ” hvor går man hen når nogen går bort. “
  • Ilægning i kiste inkl. iklædning af eget tøj for første person.
  • Personligt fremmøde 30. min. før handlingen starter fra enten kirke eller kapel.
  • Vores tidsforbrug i forbindelse med tilrettelæggelse af begravelsen/bisættelsen.
  • Opfølgning af opgaver samt kørsel med originale attester om nødvendigt.
  • Honoraret dækker desuden bistand ved annoncering, bestilling af blomster, mindesamvær m.v.
  • Fungere som kirketjener i kirke eller kapel, hvor der ikke er betjening.
  • Ansøgning og rådgivning om begravelseshjælp, offentlig såvel som privat.
  • Det omfatter tillige et finansieringsbidrag for udlæg, som afholdes på boets vegne.

Ved et administrativt tidsforbrug udover 5 timer kan beregnes et tillæg på kr. 500,- pr. time.

Honoraret ændres ikke i forhold til familiens ønsker om f.eks. selv at bestille blomster eller indrykke annoncer. Bestiller bestemmer ubetinget selv leverandør.

Vi afholder ikke udgifter/udlæg til leverandører, som vi ikke har kreditaftaler med.

 

Betalingsbetingelser

Beløbet forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes renten efter rentelovens bestemmelser. (For året 2020, 7.20% p.a. fra forfaldsdato, rykkergebyr kr. 100,00).

 

 

 

FORBRUGERKLAGER der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk
www.kfst.dk

Ja tak, jeg vil gerne ringes op for et uforpligtende prisoverslag.