Priser

Se vores priser

Komplet prisliste pr. 1. marts 2019.

Prislisten vil altid blive fremvist under den personlige samtale.

På denne side kan du læse lidt om udgifterne ved begravelse/bisættelse.

Udgifter ved begravelse eller bisættelse

Honorar for ordning og assistance, indregnet i vores honorar er:

Personlig samtale i Deres hjem eller i en af vores forretninger.
Ilægning i kiste inkl. iklædning for første mand.

Udlevering af pjecen “når nogen dør “- samt “børnebogen” og “Hvor gå man hen, når nogen går bort”.

Vores tidsforbrug i forbindelse med tilrettelæggelse af begravelsen/bisættelsen.
Opfølgning af opgaver samt kørsel i forbindelse med anmeldelse til begravelsesmyndighed m.v.
Honoraret dækker endvidere bistand ved annoncering, bestilling af blomster, mindesamvær m.v.
Lede borgerlige bisættelser, fungere som kirketjener i kirke eller kapel, hvor der ikke er betjening.
Ansøgning og rådgivning om begravelseshjælp, offentlig såvel som privat.

Det omfatter tillige et finansieringsbidrag for kontante udlæg, som afholdes på boets vegne.
Ved et administrativt tidsforbrug udover 5 timer, kan beregnes et tillæg på kr. 500,00 pr. time.

Det kan være vanskeligt at danne sig et samlet overblik over udgifterne ved en begravelse/bisættelse ud fra denne prisliste.
De samlede omkostninger ved en begravelse/bisættelse afhænger af mange forskellige forhold.
Priser der er anført i listen her, vedrører udelukkende vore egne ydelser.

Vi har mulighed for at orientere om de faktiske ud fra nærmere angivne oplysninger hvad angår: afdødes bopæl,tilhørsforhold til trossamfund, gravstedsønsker m.v.
Familien vælger som udgangspunkt, hvilke leverandører, der skal levere eksempelvis gravsten, blomster, avisannoncer eller lignende.
Bedemanden modtager fra nogle leverandører en provision, hvilket ikke betyder højere pris, end hvis man selv betaler direkte til leverandøren. 

Trykte sangblade

25 stk……i farvetryk kr.   790,00*)     Sort/hvid tryk kr.    715,00
35 stk……i farvetryk kr.   875,00*)     Sort/hvid tryk kr.    770,00
50 stk……i farvetryk kr.1.000,00*)     Sort/hvid tryk kr.    850,00
75 stk……i farvetryk kr.1.210,00*)     Sort/hvid tryk kr.    985,00
100 stk… i farvetryk kr.1.420,00*)      Sort/hvid tryk kr. 1.120,00
For hver efterflg. 25 stk. farvetryk kr. 210,00*)    s/h kr.   135,00

Takkekort

Takkekort, fortrykte kort, grå eller hvide inkl. Kuvert pr. stk. Kr. 5,50*
Takkekort, med farvemotiv, fortrykte, inkl. Kuvert pr. stk. Kr.6,50*
Takkekort, med farvemotiv, og til tryk, inkl. Kuvert pr. stk. Kr. 8,25*

Ønsker De selv at ordne bisættelsen, leverer vi gerne kiste, kørsel, 2 mand til ilægning samt evt. urne. pris fra kr. 8.800,00. Der skal dog betales ved bestilling. De anførte priser er incl. 25% moms. En del af ydelserne er momsfri.

Betalingsbetingelser

Beløbet forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes renten efter rentelovens bestemmelser. ( For året 2019, 7.20% p.a. fra forfaldsdato, rykkergebyr kr. 100,00 )

FORBRUGERKLAGER – der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk
www.kfst.dk

Ja tak, jeg vil gerne ringes op for et uforpligtende prisoverslag.