Hemmelige aftaler og Bedemænd tjener fedt på gravsten

 i Nyheder

SøndagsAvisen bragte den 17.-19. september en artikel under overskrifterne “Hemmelige aftaler” og “Bedemænd tjener fedt på gravsten”. Da artiklen kunne foranledige læsere til at opfatte de nævnte udtalelser som generelle for alle bedemænd, ønsker vi naturligvis at gøre vinklingen af dette emne mere nuanceret.

Som landets største branche- og interesseorganisation for bedemænd er det vores opfattelse, at den forretningsstil og dialogform, som artiklen beskriver, ikke er et spejlbillede af den måde, hvorpå de fleste bedemænd optræder som erhvervsdrivende. Langt de fleste bedemænd har en yderst professionel tilgang til deres erhverv, herunder samarbejde med leverandører og andre eksterne samarbejdspartnere.

Det er vores opfattelse, at det afgørende i denne sammenhæng er de pårørendes mulighed for at få den bedste vejledning og rådgivning. Hvorledes to professionelle erhvervsdrivende aftaler og udfører deres indbyrdes samarbejde, er ikke noget vi som brancheorganisation kan blande os i, så længe form og indhold ikke stiller den pårørende i en dårlig eller uetisk situation og strider imod de regler, som de organiserede bedemænd har fastsat for at sikre den pårørende bedst muligt. Mange organiserede bedemænd har etableret smukke udstillinger, udviklet brochurer og hjemmesider, som viser eksempler på urner eller gravsten, og hvorledes leverandør og bedemand i deres samarbejde aftaler at dele disse omkostninger, er suverænt en afgørelse mellem parterne.

Vi synes det er forkert og useriøst at antyde ulovlig forhandlerpræmiering på basis af de involverede personers udtalelser – og en skam, at rigtig mange seriøse organiserede bedemænd hermed stemples som uhæderlige. Vi og mange pårørende ved at dette ikke er tilfældet, og vi oplever dagligt en virkelighed med grundige samtaler, seriøs rådgivning og velgennemførte handlinger.
Vi er som organisation interesseret i åbne og redelige forhold, og måtte ovenstående foranledige dig som pårørende til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores sekretariat.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op for et uforpligtende prisoverslag.